Araştırma Alanları 2018-04-10T14:21:58+00:00

“Hedefimiz %100 milli teknolojilere dayalı moleküler diagnostik test sistemlerinin geliştirilmesidir.”

İmmünokimya Tabanlı

Nanobiyoteknoloji alanında sadece ülkemizde değil dünyada da sayılı Arge şirketleri arasında yer almak ve NANObiz adını teknoloji platformlarında duyurmak en öncelikli hedefimizdir. Firmamızın, moleküler diagnostik alanında en yaygın kullanılmakta olan tekniklerden biri olan immünokimya tabanlı tespit sistemlerinin geliştirilmesi konusunda araştırma ve ürün geliştirme faaliyetleri bulunmaktadır. Halen yürütülmekte olan muhtelif projelerimiz kapsamında konvansiyonel ELİSA, mikro ELİSA ve yatay akışlı imm

ünokromatografik test çubuklarının (Lateral-flow testler) geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütülmektedir. Teknolojisi firmamız tarafından geliştirilerek uluslararası bir patent ile koruma altına alınmış olan silika nanopartikül tabanlı lateral flow test sistemleri geliştirilmesi konusunda da Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir.

Nükleik Asit Tabanlı

Firmamız, diagnostik alanda teşhis için altın standart niteliğinde olan nükleik asit tabanlı test platformlarının geliştirilmesi konusunda araştırma ve ürün geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Farklı sektörlere yönelik nükleik asit amplifikasyonu ve hibridizasyonuna dayalı test kitleri geliştirilmektedir. Nükleik asit lateral flow test sistemleri konusunda da geliştirmiş olduğumuz teknolojiler bulunmaktadır. Kitlere ek olarak kitlerin kullanılabileceği cihazlar ve entegre yazılımlarda eş zamanlı olarak geliştirilmektedir.

Nanopartikül

Firmamız nano/makro yapıdaki partiküllerin farklı sektörlerdeki uygulamaları konularında Ar-Ge faaliyetleri bulunmaktadır.
İlgi alanımızda bulunan alanlar moleküler diagnostik ve dekontaminasyondur.