Distribütörlükler 2019-05-13T11:11:14+00:00

“Konusunda uzman ve uluslararası tanınırlığı olan firmalarla çalışarak,
güvenilir ve sürdürülebilir bir eko-sistem oluşturmaya gayret ediyoruz.”

HOTZONE SOLUTIONS

2009 yılından beri faaliyet gösteren HOTZONE SOLUTIONS firması, KBRNp tehditlerine cevap verme ve çevresel koruma ile ilgilenen eko-sisteme geniş perspektifte eğitim, danışmanlık hizmetleri ile malzeme ve teçhizat sunan, dünya çapında birinci sınıf bilinirliği olan bağımsız bir özel firmadır. Firmanın Belçika, Hollanda, Brezilya ve BAE’de bölgesel ofisleri bulunmaktadır, Türkiye tek yetkili temsilcisi NANObiz TEKNOLOJİ A.Ş.dir.

L.C.Q. s.l.

Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğumuz, İspanya menşeli L.C.Q firması optoelektronik ve rasyasyon konusunda 1998 yılından beri faaliyet göstermektedir. Optoelektronik konusunda Ocean Optics firmasının temsilcisidir ve FT-IR, LIBS, Raman sistemlerini satmaktadır. Firma aynı zamanda arge faaliyetleri ile de ilgilenmekte olup, radyasyon monitörleri geliştirmekte ve üretmektedir. Bu segmentte ürettiği RadAlTM-1 duvar monteli radyasyon monitorü ve alarmı, kaybolmuş veya suç işleme niyetiyle çalınan radyoaktif maddeleri teşhis etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Bu sayede radyoaktif kaynakların illegal olarak dolaşımı sonucu ortaya çıkabilecek sonuçlardan ve bunların çevrede yaygın olarak bulunmasından kaynaklanan risklerden korunmaya yardımcı olur.

Cihaz, zararlı radyasyonun varlığını 1’den 4’e kadar olan büyük Geiger dedektörlerini kullanarak bulur. Alarm, istatiksel olarak radyasyon seviyesi yerel zeminden fazla olduğu zaman devreye girer. RadAlTM-1’de kullanılan her Geiger dedektörü, tipik el dedektörlerinin 80 katı bir hacme sahiptir, bu da çabuk tepki verilmesine (≤ 6 saniye) ve yüksek hassasiyete yol açmaktadır (alarm eşiği, zemine bağlı ve tipik olarak 20 nGy/h’dir ).

Uygulama Alanları:

 • Sınırlar ve yol kontrol noktaları
 • Hava alanları, garlar, limanlar, otobüs terminalleri
 • Kamu, tüzel ve askeri binalar
 • Bankalar
 • Postaneler
 • Hastaneler (radyoterapi üniteleri) ve üniversiteler
 • Ergiticiler ve atık çöplükleri
 • Ambar ve depolar
 • Atık yakımhaneleri ve atık işleme merkezleri
 • Yiyecek işleme fabrikaları ve su tankları
 • Meteoroloji istasyonları
 • Terörist tehditin olduğu alanlarda radyoaktif koruma