Intellectual Property 2018-04-09T08:38:00+00:00

“Our Intellectual Property Portfolio is the result of our creative work and an important factor that affects technological progress of NANObiz, its commercial relations, investment decisions and economic growth.”

Patents

 • Applications and tools based on silica particles coated with biological or synthetic molecules. 2014-G-140501 (PCT başvurusu-18.04.2014)
 • Aptamer gated nanoparticles for lateral flow assays – Yatay Akışlı (Lateral Flow) Test Çubukları için Aptamer-Duyarlı Nanopartiküller. 2016 11256 (PCT başvurusu – PCT/TR2013/000373)
 • Method for detection of non-labeled PCR products on sandwich hybridization based array platforms (2010-G15308)
 • Label free method for cancer diagnosis and teleomerase activity detection (2007/05227)

Utility Models

 • Taşınabilir Hibrit Biyolojik Algılama Platformu Aparatları ve Uygulamaları (2017/01371)
 • Nükleik Asitlerin Yatay Akışlı İmmünokromatografik Test Çubuklarında Belirlenebilmesi için Yöntem Aparat ve Uygulamaları (2016/11851)
 • Işık ile Atık Suların Arıtımı ve Isıtılması için Yöntem ve Cihaz (2014/00884)
 • Uzaktan Algılama ve Erken Uyarı Sistemi (2013/01543)
 • Biyometrik İz Algısı ile Çalışan Medikal Ünite (2009/01683)
 • Mobil Biyometrik İz Algılama Sistemi (2009/01682)
 • Kağıt Tipi Sensor Sistemleri (2009/01681)
 • Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Eğitim Sistemi: Canlı Kitap (2008/01371)
 • Hastalık Erken Tanısı ve Uyarısı için Geliştirilmiş Malzeme ve Bu Malzemenin Uygulandığı Sistem (2007/08150)

Trade Marks

There are various registered trade marks for our company’s products and services.