Sektörel Uygulamalar 2018-04-04T11:49:05+00:00

“Biyoteknolojinin, nanoteknoloji, elektronik, yazılım gibi diğer teknolojilerle entegre olduğunda yaratacağı inanılmaz büyüklükteki ekonomik çıktı ve özellikle gelişmiş ülkelerin bu konuya son yıllarda vermiş oldukları yüksek önem, NANObiz’in arge ve ürün geliştirme vizyonunu belirlemektedir.”

Savunma Sanayi Uygulamaları

Savunma sanayii uygulamaları özelinde, KBRN konsepti kapsamında biyolojik harp maddelerine karşı kullanılacak yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesi, üretimlerinin yapılarak yurt dışı bağımlılığın asgariye indirilmesi hedeflenmiştir. NANObiz, Teknokent’te bulunan BSL II seviyesindeki tam teşekküllü laboratuvarlarında, biyosensörler, biyolojik algılama-teşhis ile patlayıcı tespiti konusundaki çalışmalarını yürütmektedir. Laboratuvarların MİLLİ GİZLİ ve NATO GİZLİ Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgelerinin yanı sıra, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu bulunmaktadır.

Gıda ve Çevre Uygulamaları

Gıda kaynaklı patojenler ve neden oldukları hastalıklarla mücadele dünyada her geçen gün önemini arttırmaktadır. NANObiz, gıda patojenlerinin tespit ve teşhisi için  tamamı yerli teknolojilere dayalı olarak hızlı tanı test striplerinin ve elektronik okuyucularının geliştirilmesi için ürüne yönelik projeler yürütmektedir.

Yarı kurak bir bölgede bulunan ülkemizin 2030 yılında su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alacağı ön görülmektedir. Yerel, endüstriyel ve tarımsal aktivitelerden kaynaklanan  su kirliliği gittikçe önem kazanan bir sorun haline gelmektedir. NANObiz, su kalitesinin 7/24 izlenmesine yönelik projeler yürütmüş ve bu projeler neticesinde ortaya çıkmış olan  ürünlerini NANOTAKİP® markası altında tanıtarak satmaya başlamıştır.

Sağlık Uygulamaları

Sağlık sektöründe hasta odaklı uygulamalar günümüzde önem kazanmaktadır. Özellikle, belirli analizlerin hastanın olduğu yerde yapılmasına olanak sağlayan  hızlı tespit kitleri  ile ev ortamında alınan analiz verilerine 7/24 web ortamında erişilmesi ve raporlanabilmesi sağlık alanında yaygınlaşan yenilikçi uygulamalardır.

NANObiz, sağlık sektörüne yönelik, patojenlerin hızlı tespitine yönelik taşınabilir, laboratuvar altyapısı gerektirmeyen, %100 yerli üretim, mikroakışkan ve DNA-çipi gibi ileri teknolojilerin kullanıldığı kitleri ve otoanalizörleri geliştirmek üzere araştırmalar ve ürünleştirme çalışmaları yapmıştır. 2017’de tamamlanan 1511 TÜBİTAK-TEYDEB projesinde geliştirilen Vankomisin Dirençli Enterokok (VRE) tespiti kitinin, DNA4U® ve PCR4U® kit grubunda satış çalışmaları devam etmektedir.